Vanity Fair A Novel without a Hero summary Ì eBook ePUB or Kindle PDF

read Vanity Fair A Novel without a Hero

Vanity Fair A Novel without a Hero summary Ì eBook, ePUB or Kindle PDF ë A novel that chronicles the lives of two women who could not be different Becky Sharp an orphan whose only resources are her vast ambitions her native wit and her loose morals; and her schoolmate Amelia Sedley a typically naive Victorian hLmate Amelia Sedley a typically naive Victorian heroine the pampered daughter of a wealthy fami. Vanity Fair A Novel without a Hero William Makepeace ThackerayVanity Fair is an English novel by William Makepeace Thackeray which follows the lives of Becky Sharp and Emmy Sedley amid their friends and families during and after the Napoleonic Wars A novel that chronicles the lives of two women who could not be different Becky Sharp an orphan whose only resources are her vast ambitions her native wit and her loose morals; and her schoolmate Amelia Sedley a typically naive Victorian heroine the pampered daughter of a wealthy familyتاریخ نخستین خوانش سال 1990 میلادیعنوان بازار خودفروشی؛ نویسنده وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ک‍ری‌‏‫؛ مت‍رج‍م م‍ن‍وچ‍ه‍ر ب‍دی‍ع‍ی‌؛ تهران، نیلوفر، 1368؛ در 868 ص؛ شابک 9644481046؛ چاپ چهارم 1396؛ موضوع داستانهای نویسندگان بریتانیایی سده 19 معنوان آملیا؛ نویسنده دبلیوام تاکری؛ تلخیص ایام آتوود؛ مترجم نوشین ریشهری؛ تهران، نگارینه، 1386؛ در 320 ص؛ شابک 9789648935455؛ عنوان بازار غروز؛ نویسنده ویلیام میکپیس تاکری تاکرای؛ مترجم موحده السادات موسوی؛ سیرجان، نشر وافی؛ 1394؛ در 172 ص؛ شابک 9786009485321؛ عنوان یاوه بازار؛ نویسنده وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ک‌ پ‍ی‍س‌ ت‍ک‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رح‌ ی‍ک‍رن‍گ‍ی‌ دواچ‍ی‌؛ تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1341؛ در 148 ص؛ چاپ دیگر تهران، 1351؛ در 146 ص؛ بازار خودفروشی رمانی بدون قهرمان؛ اثر «ویلیام تاکری» نویسنده بریتانیایی ست که برای نخستین بار در سال 1847 میلادی تا سال 1848 میلادی منشر شده‌است این رمان یکی از بیست رمان بزرگ سده نوزدهم میلادی است که «سامرست موآم» داستان‌نویس و نمایشنامه‌ نویس بریتانیایی برگزیده شده است در کوی ما شکسته‌ دلی می‌خرند و بس بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است حضرت حافظ بازار خودفروشی سرگذشت یک دورهٔ بیست ساله از سال 1811 میلادی تا سال 1830 میلادی را در فضایی واقعی و با شخصیت‌هایی غیرواقعی در برمی‌گیرد در شرایطی که طبقهٔ بورژوآ به‌ نوعی حاکمیت جامعه را در دست گرفته است حکایت زندگیِ خانواده‌ های اشرافی در برابر خانواده‌ های فقیر بریتانیایی است محوریت داستان دو‌ شخصیت به نام‌های «آملیا» و «بکی»، دو دختر از طبقهٔ متموّل و تهی‌دست هستند، که درگیر ماجراهای بسیاری می‌شوند «آملیا»، دختر رئوف و‌ خوش‌قلب داستان است، که بارها اسیر بدجنسی‌های «بکی» و همسر خیانتکارش می‌شود، و «بکی» با مکر و ‌‌دسیسه‌ های زنانه با پسر رئیسش ازدواج می‌کند، و داستان این‌گونه رقم می‌خورد اما این ظاهر رخداد است، خوانشگر از همان آغاز داستان با چیزی فراتر از یک داستان سادهٔ عشقی مواجه می‌شود؛ بازار خودفروشی داستان مردمی عادی است و قهرمان ندارد بازار خودفروشی شرح دردها و رنج‌ها و خوشی‌های طبقات گوناگون جامعه است که دچار حرص و طمع و حسادت و کینه شده‌ اند در بازار خودفروشی دلال‌ها کلاه‌برداری می‌کنند، زن‌ها را به بردگی خود درمی‌آورند، از گناه‌ کردن نمی‌هراسند، قمارخانه‌ ها پُر از کسانی‌ ست که برای حفظ منافعشان دست به هر کاری می‌زنند، آدم‌ها را می‌خرند و می‌فروشند، به‌ راحتی به هم بهتان می‌زنند، و هزاران کار می‌کنند تا زندگی کنند، و درنهایت رضایتشان جلب نمی‌شود در حقیقت این کتاب به جزئیاتی اشاره دارد تا به قول نویسنده در یک جمله نشان دهد که «آدم‌های درجه دهم همواره در کارند تا به درجه نهم برسند»؛ در صفحهٔ 265 کتاب از اختلاف طبقاتی جامعه گفته شده است امی با اندوه گفت «کاش به من محبت پیدا می‌کردند همیشه با من سرد بودند»؛ جورج پاسخ داد «طفلک من، به تو هم اگر دویست هزار لیره داشتی محبت پیدا می‌کردند اینها را این‌جور بار آورده‌ اند جامعهٔ ما جامعهٔ پول و پله است ما در میان صرافان و کله‌ گنده‌ های بازار شهر زندگی می‌کنیم که لعنت بر همه‌ شان باد و هرکس که با آدم حرف می‌زند صدای جرینگ‌ جرینگ لیره‌ های جیبش را درمی‌آورد»؛ در بازار خودفروشی، پول و ثروت بهترین چیزهاست، لقب و کالسکه‌ های مجلل به‌ یقین ارزشمندتر از خوشبختی هستند، در میان مردان بازار خودفروشی، پیروزی در عشق پس از پیروزی در جنگ مایهٔ مباهات است جای جای این رمان حکایت از این دارد که هرگونه رفتاری که از ما انسان‌ها سرمی‌زند، طبیعی‌ است حتی اگر مثل کینه و حسد، اعمال نکوهش‌شده‌ای باشند اما جهان به مرور مانند یک آینه، چهرهٔ هرکس را به خودش نشان می‌دهد پس چه بهتر که به آن بخندیم و با آن مهربان باشیم تا بازتابش را در خود ببینیم ما نیز همراه با تک‌ تک شخصیت‌های این رمان بزرگ می‌شویم، اشک می‌ریزیم، افسوس می‌خوریم و گاهی هم به حماقت‌های آنان می‌خندیم ابتدای داستان کمی کند و کسل‌ کننده است، اما هرچه پیش می‌رویم، مجذوب حوادثی می‌شویم که برای شخصیت‌ها اتفاق می‌افتد و ریتم داستان هم تندتر می‌شود و پایان داستان برخلاف تصور مخاطب رقم می‌خورد و شاید این مورد، وجه تمایز این رمان با دیگر رمان‌های کلاسیک باشد از نکات بسیار جالب این کتاب می‌توان به مواردی اشاره کرد که نویسنده گاهی حوادث فصول قبل را برای خواننده مرور می‌کند و گویی خارج از موضوع دارد با مخاطب حرف می‌زند، و دیگری طنز تلخ و پُر از کنایهٔ آن است مارهایی هستند که آدم گرمشان می‌کند و بعداً به آدم نیش می‌زنند گداهایی هستند که شما سوار کارشان می‌کنید و اول کسی که زیر لگد اسب آنها پامال می‌شود خود شما هستید رمان بازار خودفروشی – صفحه 261؛برهان گزینش چنین عنوان پارسایی برای کتاب این بوده است که «ونیتی» به معنای بی‌حاصلی و بیهودگی و بی‌ارزشی است، و در ادبیات فارسی، واژهٔ «خودفروشی» بر طبق لغتنامهٔ دهخدا، هرگزی به معنای فاحشگی نبوده، و به معنای «جلوه‌ فروشی»، خودنمایی و خودستایی است، و ازاین‌رو مترجم کتاب استاد «منوچهر بدیعی»، این عنوان را برگزیده‌ اند، که بسیار مناسب و در خورِ رخدادهای داستان است ترجمهٔ بی‌بدیل استاد «بدیعی»، رمان را چنان دلنشین کرده که از ‌هر لحاظ ارزشمند و تحسین‌برانگیز است این اثر شامل شصت و هفت فصل است و هر فصل عنوان ویژه ی خودش را دارد شخصیت‌های داستان بسیارند و گاهی باعث سردرگمی خوانشگر است که نویسنده بعضاً آنها را از میانه های داستان به خوانشگر یادآوری می‌کند و‌ نکتهٔ آخر اینکه عکس روی جلد اثر خود نویسنده است ا شربیانی

William Makepeace Thackeray ↠ 8 free read

A novel that chronicles the lives of two women who could not be different Becky Sharp an orphan. But as we are to see a great deal of Amelia there is no harm in saying at the outset of our acuaintance that she was a dear little creature And a great mercy it is both in life and in novels which and the latter especially abound in villains of the most sombre sort that we are to have for a companion so guileless and good natured a person As she is not a heroine there is no need to describe her person; indeed I am afraid that her nose was rather too short than otherwise and her cheeks a good deal too round and red for a heroineI just chose this passage randomly out of the first few pages of the novel to illustrate how much I love Thackeray's voice He himself is the best character in the novel To use theatre terminology he definitely breaks the 4th wall into the story uite freuently Reading it is rather like watching the play but with periodic pauses for the playwright to jump up on stage and offer his commentary upon the action and also upon his perceptions of the feelings of those watching his creation Thackeray himself terms the Vanity Fair his comment on society in general a sort of play This might sound annoying to some but really it isn't If you're already reading the book critically I suppose it could also be compared to reading a chunk of a book for class and then stopping to discuss your reactions with a professor determined to make you see things beyond the surface and expose whatever prejudices you might have against the book I loved debating with Thackeray in interpreting scenes and actions The margins are filled with my disagreements or indulgence of his point of view And I almost never write in books It was irresistable in this case It is as interesting trying to draw a portrait of Thackeray's character as it is the rest of them He is sometimes defensive sometimes judgemental of his audience at times uietly insightful at times ironic at times as gleeful as a child at some trick he believes he's played upon us You can just see him cackling over his writing clapping his hands when he thinks of something good and scribbling away furiously into the night He makes the tale seem brightly urgently alive just in the sheer immediacy of his feeling and force of personalityRight As to the story itself Very solid old fashioned tale of love war betrayal money family All the standards for an epic But in the way it is executed it is anything but standard Particularly for its time It was subtitled the novel without a hero by Thackeray It is a book filled with as the best are very grey characters with motivations and actions sometimes very hard to fathom The epitome of this is of course Becky Sharp the main character if not the heroine of the piece Capable of both acts of great kindness and selflessness and sheer naked cruelty when it suits her it is hard to either condemn or praise the woman in the end I grew to root for her anyway though She's awful she really is but she does seem to learn by the end of the book She changes progresses and all while getting everything she's ever really seemed to want She's ambitious and cutthroat but manages to do well in a world that tries to slap her down at every turn Not that she doesn't deserve it sometimes I will admit There is also a standard sweeping love story for those of you in it for the conventional aspects The above described Amelia is involved in that plotlineAlso This book has the best the longest the most throughly researched and detailed description of the battle of Waterloo that you are likely to find A huge chunk of the book is devoted to that day and the reaction to that day and it is as epic a war novel as one could hope to find for that space of timeIn some ways I feel like Thackeray was trying to encompass his century as a whole not just the very specific time of the Napoleonic wars He deals with class money ambition war roles and rights of women uestions of morality and times that inevitably change and change again pushing the old world and the old ways into ever faster irrelevance Just as the 19th century did I think Becky Sharp might well be a fitting symbol of the whole century she wants to rise high in society she wants as much money as she can get her hands on she wants the appearance of morality but doesn't much care for the actuality she is from the lower class and spends the book working her way up the ladder tooth and nail through representatives of the old guard at any cost to herself or others And yet she still holds sentimental feelings for Amelia for her husband she does what she thinks is best for her son however controversial that might be and at whatever cost in pride and she cannot uite bear to be completely alone I don't know I'm really just remembering things I wrote down when I read this over two years ago re piecing together theories so I hope you'll forgive me if they're a wee incoherentThere is to it than that but I do not think that any review of reasonable length can encompass everything in this book particularly when I've already rambled about my favorite things for so long and things are already this disorganized Fitting I suppose in such a merrily chaotic book So I'll just leave you with the uote that I think explains and drives much of the action and is one of the major points of the novel Vanitas Vanitatium Which of us is happy in this world Which of us has his desire Or having it is satisfied

characters ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ William Makepeace Thackeray

Vanity Fair A Novel without a HeroWhose only resources are her vast ambitions her native wit and her loose morals; and her schoo. I realize that I'm not making friends here by only giving what is considered a masterful piece of literature what amounts to a meh review but that's really how I felt about this book On a small scale I thought the writing was too long winded This is not a fancy story and it could have been told concisely I was mostly bored reading itOn a bigger scale I had serious issues with the heroine Rebecca is the type of woman who has always made my stomach churn in anger and to ask me to sympathize even for a brief moment was just too much for me I ended up despising every single character in the book Which if you want to get all literatti about it might be a good thing having a visceral reaction to the written word is often seen as a power few can manage but it didn't make me like the author the characters or the plot any better